disclaimer


gebruik van de website

De website www.hamiltonbright.com en de daarmee verbonden sub-domeinen zijn uitsluitend bedoeld voor het geven van algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ondanks onze zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website staat hamilton bright niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Wij garanderen evenmin dat onze website altijd toegankelijk is en vrij van storingen werkt.

links

Deze website verwijst naar andere websites door middel van klikbare hyperlinks. Deze websites worden onderhouden door derden. Hamilton bright aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan door (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

intellectuele eigendom

Hamilton bright behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat de informatie op onze website,  zowel teksten, vormgeving als grafisch materiaal, niet zonder schriftelijke toestemming van de directie van hamilton bright gekopieerd, vermenigvuldigd, nagebootst of bewerkt mag worden anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

wijzigingen

Hamilton bright streeft ernaar om de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat te allen tijde wijzigingen kunnen worden aangebracht, waaronder ook in deze disclaimer.

uitsluiting van aansprakelijkheid

Hamilton bright en haar bestuurders en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van onze website. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

meldingen

Wanneer u een onjuistheid of kwetsbaarheid aantreft op onze website vragen wij u een bericht te sturen aan communicatie@hamiltonbright.com:

  • geef ons voldoende en duidelijke informatie, zodat wij het probleem goed begrijpen en snel kunnen verhelpen;
  • laat uw contactgegevens achter, zodat wij met u in contact kunnen komen;
  • deel de (gevoelige) informatie over de onjuistheid of kwetsbaarheid niet met anderen.

 

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 17-10-2022
hamilton bright group B.V.