Mystery visits

Weet u hoe er over uw merk of product gecommuniceerd wordt op de winkelvloer? Heeft het winkelpersoneel wel voldoende kennis van uw product? Worden de verkoopkansen voor uw merk op de winkelvloer optimaal benut? En wat is het effect van uw instore marketing activiteiten?

Dankzij onze mystery visits kunt u antwoord krijgen op deze vragen. Door onze jarenlange ervaring kennen wij de meest waardevolle aspecten om te toetsen tijdens de mystery visits. Onze mystery shoppers worden geselecteerd op basis van de overeenkomsten met uw doelgroep. U ontvangt direct een volledige en heldere rapportage van de bevindingen van onze mystery shoppers.

Om snel inzicht te krijgen in het effect van uw activiteiten op de winkelvloer, kunt u ook gebruik maken van mobile crowdsourcing via onze SmartSpotter app.